Chia sẻ nội dung

Chúng tôi mong muốn bất kì bài viết, hay nội dung nào của trang, khi được chia sẻ đến blog hay website của bạn, đều được trích nguồn. Điều này thể hiện sự tôn trọng đến tác giả của Coong Cụ, và tôn trọng bản quyền của trang.

Khi trích dẫn nguồn, hãy trích theo mẫu sau và kèm link đến bài viết đó:
Nguồn: Coong Cụ
[Link gốc bài viết]

Ví dụ khi chia sẻ lại bài viết “5 tính năng Microsoft Word giúp bạn hoàn thiện luận án”

Nguồn: Coong Cụ
http://coongcu.com/2015/05/5-tinh-nang-microsoft-word-hoan-thien-luan-an/

Chúng tôi không chấp nhận việc chia sẻ, copy nội dung bài viết mà không dẫn nguồn. Các trang web vui lòng trích dẫn nguồn để thể hiện sự chuyên nghiệp cho chính mình.

Giới hạn chia sẻ

Mỗi trang web hay blog cá nhân chỉ được phép chia sẻ KHÔNG QUÁ 4 bài viết mỗi tháng

Leave a Comment